HOWTO: start X through ssh for vncviewer?

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=122402

 

 

 

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=258961&page=2

 

I just did an apt-get on „vncserver“, and was able to run that and get the desired effect! Just like you said, I get my normal gnome desktop.

In case anyone else is reading this, I also got a nicer display like this:
vncserver -geometry 1024×768 -depth 24

 

Даваше грешка на другата машина:

Server did not offer supported security type

Решение:

I was havingthe same issue and resolved it by removing the „Require Encryption“ option in the advanced tab of the Remote Desktop Preferences window -на сървъра!

 

Това до тук не работи – трябва да съм се лонал на сървъра, за да имам връзка със сървъра от друг РС.

 

I don’t know you particular needs, but maybe this will help…

Do X forwarding through ssh. I have a headless server at home (I unplugged monitor & keyboard, just a stand alone box now) and if I want to access some application via GUI then I log into the server with X forwarding, then call up the app I want to work with and then it looks like it is running on my local computer, but in fact it is running on the remote server.

I wrote a bit of a „how to“ here:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=257074

In short, to do X forwarding ssh into your S1 computer with the „-X“ flag (note „X“ is capitolized)
ssh -X user@your-IP-or-FQD

then if, for example, you want to run FireFox then type:
firefox
and you’ll get your browser appear as though it is local, but it is actually running from your remote computer, just displayed on your local screen.

if you want to run nautilus to explore the files on your computer then type:
nautilus

I believe you can even run krdc this way too, though not so sure about krfb.

Bottom line is you can run virtually any GUI program from your remote machine achieving pretty much the same effect as running VNC, however it is far more secure, and in some ways easier to do.

BIG TIP:

Here is a cool tip…

A way to accomplish VNC like use through ssh, but even running your full desktop then do the following:

When you boot up your laptop in Ubuntu, at the login screen don’t log in. Select to go into terminal shell mode.

Then log into your remote with the -X flag:
ssh -X user@your-IP-or-FQD

Then type:
gnome-session

After a few seconds the remote computer’s gnome desktop will appear, and it behaves like a local desktop session, but infact it is from the remote machine (evidenced by the fact that it acts a bit slower).

Hope these solutions have you some alternate ways to access your other computer. BTW, IMHO, for many purposes this is better than VNC for working on the remote machine (again, depending on what you’re trying to do).

P.S. Obviously you’ll need to install openssh on the remote machine, and configure your firewall(s) to allow port 22 to that machine (or better yet, a different non-standard port for extra security).

 

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=241651&highlight=freenx+howto

 

 

 

 

Структура

1. Работа на хонорар – Чрез Интернет порталът myOP можете да кандидатствате за работа на хонорар като преводач, редактор и/или коректор в агенция за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи”. Тук ще намерите всички необходими документи за кандидатстване, примерни текстове за входящ превод, както и подробни указания за целия процес.

1.1. Документи за кандидатстване

1.2. Инструкции за попълване на документите

1.3. Примерни текстове за превод

1.4. Примерни текстве за редактиране

2. Програми за превод – В този раздел ще се представят програми, които помагат в процеса на превод. За най-използваните програми – Trados, Transit, Wordfast и др., ще има инструкции за работа и статии с възможни решения на чести проблеми. Потребителите ще имат възможност да задават въпроси, свързани с работния процес, а нашият екип ще отговаря на тях.

2.1. Инструкции за работа с TRADOS

2.2. Инструкции за работа с TRANSIT

2.3  Инструкции за работа с Wordfast

3. Езикови правила в българския език – Тук ще бъдат публикувани основните правила за правопис в българския език. Правилата ще бъдат предадени накратко, с примери, където е уместно. Целта на този раздел е лингвистите да имат възможност да опреснят знанията си по правопис на българския език.

3.1. Правописни правила

3.2. Пунктуационни правила

3.3. Правила за форматиране

3.4. Транслитериране

4. Полезни връзки – Разделът за полезни връзки ще съдържа бързи връзки към полезни за преводача Интернет страници. Връзките ще бъдат разделени на речници, институции и други.

5. Обяви – Тук ще намерите актуални обяви за работа от агенция за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи”, както и обяви за курсове, които предлагат развитие на преводача, например курсове за работа с Trados.

6. Новини – Тук ще намерите актуални новини от областта на превода, както и новини, свързани с портала myOP и агенция за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи”. Освен местни новини, ще бъдат публикувани и световни новини.

7. Каталог – Това е онлайн магазин. Тук ще можете да поръчате вашата версия Trados, да резервирате място за курс, да закупите книга или филм.

8. Въпроси и отговори – Отговори на всички въпроси, които възникнат у вас по времена работа с Интернет портала myOP,можете да потърсите в този раздел.

Къде да изпратите пробните преводи

След като  преведете пробните текстове, моля, изпратете ги на имейл адреса, от който екипът на „Онлайн преводи” Ви изпраща информация по време на процеса на кандидатстване.

Екипът на „Онлайн преводи” ще се свърже с Вас, след като прегледа и оцени направените от Вас преводи.

 

Как да изтеглите пробни текстове за превод

След като сте попълнили „Въпросника за кандидат-преводачи” и получите уведомително писмо от наша страна, че сте одобрен като преводач на свободна практика към нашата агенция, можете да свалите пробни текстове за превод от сайта на myOP.

Изберете пробен текст за превод, в зависимост от езиковата комбинация и областта, в която превеждате.

Забравена парола

В случай че сте забравили своята парола myOP Ви дава възможност да промените своята парола. За целта е необходимо да отидете в меню „Забравена парола?“, която се намира вляво на сайта, да въведете потребителско име или е-мейл адрес на Вашия достъп. До Вас ще бъде изпратен имейл за потвърждение. След това ще имате възможност да промените паролата си.

Качествен контрол с QA Distiller

Предпоставки за употреба

При превод в Традос използваме програмата QA Distiller за качествен контрол. Програмата има възможност за проверка на множество двуезични формати (версия 2.9):

 • Tab-delimited Text File
 • XLIFF File
 • TMX Memory
 • TBX/MARTIF Glossary
 • Trados Exported Memory
 • Trados Exported MultiTerm 5 Glossary
 • Trados MultiT erm XML Glossary
 • Trados TagEditor File
 • Trados Word File
 • Trados Studio File
 • SDLX File
 • SDLX Memory
 • STAR Transit 2.6/XV Directory Tree
 • PO File
 • IBM TM/0penTM2 Dictionary
 • IBM TM/0penTM2 Folder
 • IBM TM/0penTM2 Exported Folder
 • IBM TM/0penTM2 Exported Memory
 • Wordfast Memory
 • Wordfast Glossary
 • Wordfast Pro TXML
 • Deja Vu X/ldiom File
 • Deja Vu X/ldiom Memory
 • Logoport RTF File
 • Microsoft Glossary
 • Mac OS X Glossary
 • Remote Xbench Server

Начин на работа с програмата

– наличен е в отделен файл с инструкции.

Програмата е достъпна в безплатна и платена версия:

 • безплатна версия – версия 2.9. След инсталиране откажете обновяването, не поддържа UTF-8, т.е. не можете да проверите превод от гръцки на български)
 • платена версия – версия 3.0 – заплаща се такса на база брой потребители и период.
 • връзка за теглене: http://www.xbench.net/index.php/download

Когато не разполагате с тази програма може да получите доклад за качество с грешките в XLS формат (или в HTML). В този случай трябва да проверите грешките и да маркирате правилния вариант на превода и/или коментирате.

Видове грешки, които се проверяват

Inconsistency in Target – непостоянство в превода – тук трябва да се избере само един вариант на превода! Освен ако контекстът не налага различен превод.

Inconsistency in Source – непостоянство в изходния текст – тук трябва да се провери дали преводът съотвтества на всеки от изходните текстове и дали не необходимо да се направи промяна в някой от преводите. Някои от тези грешки са вледствие на различен вариант на едно и също изречение – в тези случаи не е необходима промяна.

Numeric Mismatch – несъотвтетствие в цифрите – трябва да се проверят цифрите в превода и изходния текст. възможно е и да няма нужда от промяна. Понякога в изходния цифрата се пише с цифра, а в превода – дума. Тук трябва да се придържате към граматичните правила за писане на цифри.

Repeated Word – повтаряща се дума – проверете дали повторението е правилно или има нужда от поправка.

Target same as Source – преводът е еднакъв с изходния текст – проверете дали не е изпуснат сегмент, който е необходимо да се преведе.

Минимални изисквания към кандидат-преводачите, редакторите и коректорите

Агенция „Олтранс” е сертифицирана по стандарт за писмени преводи ISO 17100:2015 (EN 15038:2006). Стандартът, чрез своите изисквания към процеса на работа, осигурява качество на писмените преводи.

Минимални изисквания към преводачите (важи едно от трите):

 1. Висше образование по съответния език
 2. Друго висше образование и 2 години опит в преводите*
 3. Средно образование и 5 години опит в преводите*

Минимални изисквания към редакторите:

 1. Да отговаря на изискванията за преводач
 2. 3 години опит като преводач в съответната област*

*Опитът се удостоверява чрез удостоверение за опит.

Росица Ганчева

Служителите в агенция за преводи „Олтранс“ ООД залагат на компетентност, коректност и висок професионализъм. Благодарна съм, че имам възможността да си сътрудничим и бих препоръчала агенцията на всеки, който се нуждае от качествена, прецизна и изпълнена в срок преводаческа услуга.

Росица Ганчева

Преводач с руски език

Люси Смоленска

Работя редовно с агенция „Олтранс“ от около две години и съм изключително доволна от професионализма на екипа във всяко отношение! Всички са много мили, услужливи, коректни и винаги готови да помогнат, в случай че възникнат въпроси относно проектите. За мен винаги е удоволствие да работя с тях!

Люси Смоленска

Преводач и редактор с английски език