Как да попълните Въпросника за кандидат-преводачи

II. Езикови комбинации, образование и изпълнени проекти

  • Матерен език – посочете Вашия матерен език.
  • Езикови комбинации -посочете езиковите комбинации, с които работите.
  • Име и вид на обучаващата или образователната организация – посочете името и вида на организацията, в която сте се обучавали.
  • Специфични предмети или допълнителни курсове – посочете специфични предмети от образованието или допълнителни курсове, пряко свързани с областта, която сте посочили.
  • Изпълнени проекти – в тази таблица попълнете няколко Ваши проекта, които според Вас са допринесли за Вашето развитие като професионалист. За всеки проект посочете изходен и целеви езици, област на текста, кратко описание на проекта, обем и през коя година е приключен проекта.

За всяка езикова комбинация и област, която владеете, създайте по един ред и посочете:

  1. в част „Езикови комбинации“ – езиковата комбинация, областта, позицията, капацитета на писмени преводи и бихте ли извършвали устни преводи;
  2. в част „Образование“ – име и вид на обучаващата организация, специфични  предмети и допълнителни курсове, пряко свързани с посочената комбинация и област;
  3. в част „Изпълнени проекти“ – приблизителен обем и кратко описание на изпълнените проекти в посоечната комбинация и област.

За да посочите повече от една позиция за определена езикова комбинация, на нов ред посочете същата комбинация и другата позиция. Ако работите в повече от една област, за всяка област направете нов ред със съответната езикова комбинация. Посочете до 3 области, като започнете с тази, в която имате най-дълбоки познания и умения. Изберете „Специализация“, само ако сте тясно специализирани в нея.

Пример за част „Езикови комбинации“: Ако Вие сте преводач с английски и немски език и превеждате от и на двата езика, като работите в област Технологии с английски език и в области Технологии и Електроника и софтуер с немски език, попълнете таблицата с езикови комбинации така, че за всяка възможна комбинация да има отделен ред:

Изходен език Целеви език Област Специализация Позиция Капацитет стр/ден Устни преводи
EN Английски BG Български ТЕХНОЛОГИИ   Преводач 7-10 Да
BG Български EN Английски ТЕХНОЛОГИИ   Преводач 7-10 Не
DE Немски BG Български ТЕХНОЛОГИИ   Преводач 7-10 Не
BG Български DE Немски ТЕХНОЛОГИИ   Преводач 7-10 Не
DE Немски BG Български ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР   Преводач 7-10 Не
BG Български DE Немски ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР   Преводач 7-10 Не

Също така сме посочили, че капацитетът Ви на работа на ден е между 7 и 10 страници и извършвате устни преводи само от английски на български в областта Технологии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *