Подготовка на файлове за Традос 2011

indd файлове

 • Adobe InDesign CS2/CS3

Чрез Adobe InDesign експортирайте файловете от .indd (native binary format) в INX формат.

 • Adobe InDesign CS4

Чрез Adobe InDesign експортирайте файловете от .indd (native binary format) в IDML формат. Adobe InCopy може да експортира в ICML (.icml) файлове.

 

qxp файлове

QuarkXPress 7 and 8 (CopyFlow Gold plug-in)

За да подготвите вашите файлове в QuarkXPress:

 • Ако имате една история, експортирайте в XTG (XPress Tagged Text) формат и изберете Unicode (UTF – 16) инкодинг.
 • Ако имате множество истории, трябва да експортирате съдържанието от QuarkXPress в TAG формат чрез добавката CopyFlow Gold plug-in (разширение на Napsys www.napsys.com) за QuarkXPress 7 и 8. Изберете Unicode (UTF – 16) инкодинг при експортиране на съдържанието.

 

Допълнителна информация:

http://producthelp.sdl.com/SDL%20Trados%20Studio/client_en/File_Types/Preparing_Files.htm

Създаване на филтър за превод на .ini езикови файлове

Файловете .ini в някои програми се използват за езикови файлове, например Joomla!. Всеки нов ред е отделен запис и започва с програмен таг, следва знак равно и тогава е текстът за превод. Това означава, че всеки сегмент за превод започва след първия знак равно (=) и завършва с нов ред.

 1. Отворете Trados и от горното меню изберете Tools / Options.
 2. Отидете на File Types и в дясната част на прозореца натиснете на бутона New.
 3. Изберете тип Regular Expression Delimited Text и натиснете OK.
 4. Задайте име и опишете новия филтър. Когато попълните необходимите полета, запишете.
 5. Във File Types отидете на току що създадения филтър и отворете Structure Pattern.
 6. В полето Opening pattern въведете знак равно – „=“.
 7. В полето Closing pattern въведет знак долар – „$“.
 8. Уверете се, че опцията Multiline не е избрана и натиснете на бутона Add.
 9. Запишете промените с бутон OK.

Сега можете да  превеждате езикови файлове в .ini формат.

Инструкции за работа с Традос Студио 2009

1. Създаване на проект

На стъпка 3 се избират файлове или цяла папка.

Създава се памет или се използва вече готова.

Анализиране на файловете – Analyse Only

2. Анализ – в полето Totals има Characters total.

3. Добавяне на още файлове

 • Отидете на Files.
 • Изберете проекта.
 • Изберете изходния език на проекта от менюто в ляво.
 • Натиснете десния бутон на мишката върху десния прозорец и добавете файловете или папката с файловете.
 • Подгответе файловете за превод – в меню Projects изберете Batch Tasks и там Prepare.
 • Анализирайте файловете – в меню Projects изберете Batch Tasks и там Analyse Only.