Грешка при инсталиране на Microsft Web Services Enhancement 2.0 SP3

Предпоставки

При инсталиране на SDL Trados Studio 2011 или 2014 на Windows XP SP3 при достигане на стъпката за инсталиране на Microsoft Web Services Enhancement 2.0 SP3 дава следната грешка:

 

Решение

Инсталирайте оставащите модули от папката на кеша. Папката на кеша я пише при стартиране на инсталатора. За Windows XP тя е:

C://Documents and Settings/All Users/Package Cache/