Качествен контрол с QA Distiller

Предпоставки за употреба

При превод в Традос използваме програмата QA Distiller за качествен контрол. Програмата има възможност за проверка на множество двуезични формати (версия 2.9):

 • Tab-delimited Text File
 • XLIFF File
 • TMX Memory
 • TBX/MARTIF Glossary
 • Trados Exported Memory
 • Trados Exported MultiTerm 5 Glossary
 • Trados MultiT erm XML Glossary
 • Trados TagEditor File
 • Trados Word File
 • Trados Studio File
 • SDLX File
 • SDLX Memory
 • STAR Transit 2.6/XV Directory Tree
 • PO File
 • IBM TM/0penTM2 Dictionary
 • IBM TM/0penTM2 Folder
 • IBM TM/0penTM2 Exported Folder
 • IBM TM/0penTM2 Exported Memory
 • Wordfast Memory
 • Wordfast Glossary
 • Wordfast Pro TXML
 • Deja Vu X/ldiom File
 • Deja Vu X/ldiom Memory
 • Logoport RTF File
 • Microsoft Glossary
 • Mac OS X Glossary
 • Remote Xbench Server

Начин на работа с програмата

– наличен е в отделен файл с инструкции.

Програмата е достъпна в безплатна и платена версия:

 • безплатна версия – версия 2.9. След инсталиране откажете обновяването, не поддържа UTF-8, т.е. не можете да проверите превод от гръцки на български)
 • платена версия – версия 3.0 – заплаща се такса на база брой потребители и период.
 • връзка за теглене: http://www.xbench.net/index.php/download

Когато не разполагате с тази програма може да получите доклад за качество с грешките в XLS формат (или в HTML). В този случай трябва да проверите грешките и да маркирате правилния вариант на превода и/или коментирате.

Видове грешки, които се проверяват

Inconsistency in Target – непостоянство в превода – тук трябва да се избере само един вариант на превода! Освен ако контекстът не налага различен превод.

Inconsistency in Source – непостоянство в изходния текст – тук трябва да се провери дали преводът съотвтества на всеки от изходните текстове и дали не необходимо да се направи промяна в някой от преводите. Някои от тези грешки са вледствие на различен вариант на едно и също изречение – в тези случаи не е необходима промяна.

Numeric Mismatch – несъотвтетствие в цифрите – трябва да се проверят цифрите в превода и изходния текст. възможно е и да няма нужда от промяна. Понякога в изходния цифрата се пише с цифра, а в превода – дума. Тук трябва да се придържате към граматичните правила за писане на цифри.

Repeated Word – повтаряща се дума – проверете дали повторението е правилно или има нужда от поправка.

Target same as Source – преводът е еднакъв с изходния текст – проверете дали не е изпуснат сегмент, който е необходимо да се преведе.