Минимални изисквания към кандидат-преводачите, редакторите и коректорите

Агенция „Олтранс” е сертифицирана по стандарт за писмени преводи ISO 17100:2015 (EN 15038:2006). Стандартът, чрез своите изисквания към процеса на работа, осигурява качество на писмените преводи.

Минимални изисквания към преводачите (важи едно от трите):

  1. Висше образование по съответния език
  2. Друго висше образование и 2 години опит в преводите*
  3. Средно образование и 5 години опит в преводите*

Минимални изисквания към редакторите:

  1. Да отговаря на изискванията за преводач
  2. 3 години опит като преводач в съответната област*

*Опитът се удостоверява чрез удостоверение за опит.