Подготовка на файлове за Традос 2011

indd файлове

  • Adobe InDesign CS2/CS3

Чрез Adobe InDesign експортирайте файловете от .indd (native binary format) в INX формат.

  • Adobe InDesign CS4

Чрез Adobe InDesign експортирайте файловете от .indd (native binary format) в IDML формат. Adobe InCopy може да експортира в ICML (.icml) файлове.

 

qxp файлове

QuarkXPress 7 and 8 (CopyFlow Gold plug-in)

За да подготвите вашите файлове в QuarkXPress:

  • Ако имате една история, експортирайте в XTG (XPress Tagged Text) формат и изберете Unicode (UTF – 16) инкодинг.
  • Ако имате множество истории, трябва да експортирате съдържанието от QuarkXPress в TAG формат чрез добавката CopyFlow Gold plug-in (разширение на Napsys www.napsys.com) за QuarkXPress 7 и 8. Изберете Unicode (UTF – 16) инкодинг при експортиране на съдържанието.

 

Допълнителна информация:

http://producthelp.sdl.com/SDL%20Trados%20Studio/client_en/File_Types/Preparing_Files.htm