Как се превежда само една колонка от таблица в DOC файл

Предпоставка: имате файл с таблица, в която лявата колонка е изходния текст, а в дясната колонка трябва да попълните превода. Инструмент: Традос 2007. Копирайте в дясната колонка изходния текст.

Вариант 1

Приложете стилът tw4winExternal към лявата колонка. Ако този стил не съществува, създайте го. Забележете, че това е стил за знаците (character style), а не за параграф (paragraph style). Традос ще игнорира този текст по време на превода.

How to apply tw4winExternal sytle:
First, create a „tw4winExternal“ style in Word:
1. If the Styles and Formatting pane is not open, click Format -> Styles and Formatting to open it.
2. In the Styles and Formatting pane, click New Style.
3. In the Name text box, enter tw4winExternal.
4. In the Style type dropdown list, choose Character.
5. Click Format -> Font, set the font color to gray and click OK.
6. If you want to add the style to the templete for future use, check the Add to template checkbox.
7. Click OK.

To apply the style on the table column, select the table column (Table -> Select -> Column) and in the Styles and Formatting pane click on the tw4winExternal style name.

 

Вариант 2

Скрийте колонките, които не трябва да превеждате, и отворете файла с TagEditor. TagEditor ще преведе само дясната колонка. След като приключите запишете само целевия език „target only“ и покажете в MS Word лявата колонка.