Как да добавите речници за проверка на правописа във Firefox

Настинете с десен бутон върху текста и от „Езици“ изберете „Добавяне на речници“ или директно отворете следната страницата:

https://addons.mozilla.org/bg/firefox/language-tools/

Изберете езика, за който ви е необходим речник и инсталирайте. Рестартирайте Firefox.

За да настроите правилния език за даден параграф, натиснете с десен бутон върху текста за проверки и от „Езици“ изберете езика на текста.