Кога и как се изплащат хонорарите

Изплащането на хонорарите се извършва веднъж месечно за проектите от изминалия месец.

Между 1-ия и 5-ия работен ден от новия месец се разпращат разпечатки до всички сътрудници, които са имали проект при нас през изминалия месец. Всеки сътрудник трябва да прегледа и потвърди разпечатката. При необходимост се нанасят корекции.

Съвет: Моля, водете си списък с проектите, които работите към нас, за да може по-лесно да се провери разпечатката. Например, запазвайте си традос матриците. При справка винаги посочвайте номера на съответния проект.

Между 6-ия и 10-ия работен ден се изплащат хонорарите – по банка, чрез пощенски запис или на ръка в офиса. Подписват се граждански договори. Фактурите се заплащат в рамките на законоустановения срок (14 дни), освен ако не е уговорено друго.

Изисквания към форматирането и оформлението на официални преводи

Изисквания към форматирането:

 1. Името на крайния файл трябва да бъде като името на оригиналия файл. Ако сте получили картинка или PDF, създайте DOC файл и го наименувайте по същия начин (без разширението). Ако сте получили DOC файл – направете си копие и работете върху оригинала, а копието използвайте като справка. Друг вариент е да си направите отделни папки за оригиналния файл и този, в който превеждате.
 2. Размер на страницата: A4
 3. Шрифт: Times New Roman
 4. Големина на шрифта:  12
 5. Разстояние над абзаца: 0рх
 6. Разстояние под абзаца: 0рх
 7. Междуредие: 1,0
  Въпреки, че стандартната стойност тук е 1,5, ние предпочитаме 1,0, защото по този начин успяваме да съберем текста така, че да не се създават излишни страници. Все пак преводът се изчислява в символи, а не във видими страници.
 8. Ако сте получили DOC файл, не променяйте форматирането му! Превеждайте като директно замествате изходния текст с целевия.

 

Изисквания към оформлението на официални преводи:

 1. В началото на документа започнете с надписа от кой на кой език е превода. Надписът трябва да е подравнен в дясно и с наклонен шрифт:
  Превод от английски на български език
 2. В края на документа поставете заверката на заклетия преводач. Очаквайте скоро секция със заверки на съответните езици.
 3. Придържайте се към оригиналното форматиране на документа до степен, до която това не затормозява процеса на превод и евентуалната поправка на превода.
  1. Когато в документа има нещо удебелено, трябва да удебелите и превода.
  2. Когато има по-голям шрифт, увеличете и съответния превод. Когато има намален шрифт, съответно намалете.
  3. Не използвайте хвърчащи кутии за текст (text box), а табулации и таблици без кантове.
  4. Не изпадайте в подробности. Важното е човекът, който ще чете превода, да може лесно и бързо да се ориентира съответния абзац от оригинала къде се намира в превода.
 4. Използвате правилно интервалите. Тази точка е от основно значение, защото преводите се изчисляват на база символи. Излишните празни интервали биват премахвани и едва тогава се изчислява обемът.
  Съвет: За да виждате празните интервали, включете функцията Show/Hide hidden characters. Иконката на функцията изглежда като българската буква Р, но огледално обърната наляво.
  1. Между думите и след препинателните знаци се поставя само по един интервал.
  2. Ако желаете да поставите дума или израз по средата на реда – центрирайте целия ред.
  3. Ако желаете да преместите дума на точно определено място на реда, използвайте табулация. Когато се поставя табулация в реда, е добре да поставите горе на линията и отметка къде точно да свършва табулацията. По този начин ще сте максимално прецизни.
 5. Превеждайте и описвайте всичко.
 6. Когато описвате печат, текстът  се форматира като наклонен (italic). Започнете като опишете печата и после съдържанието в него, например:
  Правоъгълен печат на Община Пловдив, район Тракия.
  или
  Кръгъл печат на Община Пловдив, район Тракия.
 7. Когато описвате подпис, текстът се форматира като наклонен (italic). Обикновено подписите се описват по следния начин:
  подпис /не се чете/