Сливане на проект, работен на части

Ако ви се случи да работите по един и същи проект на два отделни компютъра, можете на края да ги слеете по следния начин:

 1. Експортирайте част 1 в TM1. 
 2. Експортирайте част 2 в TM2.
 3. Създайте в Традос нова памет ТМ3 със съответната двойка езици и импортирайте в нея паметта TM2.
 4. Отворете функцията Maintenance (File>Maintenance) и филтрирайте сегментите така, че да се показват всички записи освен създадените и поправените от вас. Изтрийте всички записи, които не отговарят на тези условия.
 5. Ипортирайте ТМ1 вТМ3 като изберете опцията да не променяте вече съществуващите преводачески записи – Existing translation units – leave unchanged.
 6. Експортирайте обединената памет във версия TMX 1.4 в ТМ4.
 7. В Трансит изтрийте проектите до момента и получете отново оригиналния проект от PXF файла.
 8. Импортирайте ТМ4 в Трансит и създайте двойка файлове ALLTM – при импортирането напишете за име на файла – ALLTM.txt.
 9. Добавете файла ALLTM.XXX като референтен материал към проекта – Project>Settings>Reference material.
 10. В папката на проекта изтрийте файловете, които носят информация за предишна памет, например – _AEXTR_x.XXX и _AEXTR_x.XXX.
 11. Отворете първата езикова двойка и променете статуса на файла на непреведен като възстановите оригиналния текст – Options>Files status>Not translated.
 12. Започнете отново да превеждате. Файлът автоматично ще вкарва превода, а когато има 2-3 варианта избирайте варианта от референтния материал ALLTM. Така освен обединяване на паметите вие ще си гарантирате, че нямате порпуснат сегмент за превод.
 13. Когато приключите можете да изпратите готовия проект на клиента.