Как се изчислява обемът на проектите

Обемът на проектите се изчислява чрез следните единици: символи, думи, часове, брой.

Обемът на проектите се изчислява въз основа на изходния текст. Ако изходният текст не може да бъде обработен и изчислен с точност, обемът на проектите се изчислява въз основа на целевия текст, например сканирани копия на документи. В случай, че целевият текст съдържа неточности във форматирането, които променят крайния резултат като увеличават или намаляват  броя на единиците, например повече от 1 (един) интервал между отделните знаци, тези неточности ще бъдат отстранявани преди изчисляването.

Взимат се показанията за броя символи, включващ интервалите.

Заверката, която всеки официален превод съдържа, не се включва в изчисляването на обема.

Обемът на проектите се изчислява на компютърна станция на фирма „Олтранс” ООД и е краен.

 

Проекти, изчислявани в часове

 • Устните преводи се изчисляват в часове на базата на двустранен протокол за предоставяне на услугата. Всеки започнат час се брои за цял час. Възможни са изключения при предварителна уговорка с клиента и преводача.
 • Проекти за редактиране се изчисляват в часове, минималното таксуване е 15 минути.

Проекти, изчислявани на брой

Заверка на документи пред нотариус се изчисляват на брой. Минималното таксуване е два броя.

Проекти, изчислявани в символи

Писмените преводи на текстове без софтуер с преводна памет се изчисляват в символи.

Редактиране на писмени преводи се изчислява в символи.

Проекти, изчислявани в думи

Писмените преводи на текстове с помощта на софтуер с преводна памет се изчисляват в думи.

 

Изчисляване обема на дума

Изчисляване обема на дума се извършва от функция за анализ на специализиран софтуер с преводна памет, например Trados, Transit, Wordfast, Google Translator Toolkit и други.

Изчисляването обема на символ

Изчисляването обема на символ се извършва чрез функцията Wordcount на приложение Writer на офис пакета OpenOffice.org или Libre Office. Това са алтернативи на приложението MS Word на пакета Microsoft Office. Можете да си изтеглите OpenOffice.org напълно безплатно от тук:
http://www.openoffice.org
а Libre Office от тук:
http://www.libreoffice.org

Изчисляване обема на PDF файл

 • Изчисляването на PDF, който позволява селектиране на текста
  1. Презапишете текста от PDF-а чрез функцията Save Text на Adobe Reader 9 и нагоре.
  2. Отворете получилият се TXT файл с приложение Writer и го презапишете в DOC формат. Ако има проблем с правилното визуализиране на текста или се съмнявате, че не целият текст е свален, използвайте следващия метод.
  3. Изчислете обема по един от гореописаните методи.
 • Изчисляването на PDF, който не позволява селектиране на текста
 1. Разпознайте текста чрез софтуер за разпознаване на текст, например ABBYY FineReader.
 2. Запишете текста в текстови формат.
 3. Изчислете обема по един от гореописаните методи.

 

Разминаване в изчисленията MS Word – OOo Writer/LO Writer

При изчисляване на изходния текст с MS Word ще забележите, че има разлика с броя символи, показвани от OOo Writer или LO Writer. Това се дължи на факта, че MS Word добавя по 3 символа за всяка точка от номериран или неномериран списък. Докато OOo Writer изчислява единствено и само текста. Това е така, защото означенията за номериран и неномериран списък са вид форматиране на текста, а не текст.

Можете да забележите разликата в следния пример.

Вземете един текст без номерирани или неномерирани списъци. Изчислете го с MS Word и OOo Writer. Ще забележите, че няма разлиминаване в броя символи.

Сега в същия текст форматирайте няколко от параграфите в номериран списък. Изчислете го с MS Word и OOo Writer. Ще забележите разлика. MS Word ще покаже повече символи от OOo Writer.

За да изчислите правилно текста за превод в MS Word, моля, изчистете форматирането на текста:

 1. Селектирайте целия текст – CTRL+A или изберете от основното меню Edit > Sellect All
 2. Изчистете форматирането:
  1. Изберете от основното меню Format > Styles & Formatting…В появилият се прозорец от ляво изберете Clear Formatting в кутията Pick formatting to apply.
   или
  2. От лентата с инструменти Formatting, от падащото меню за стил, изберете най-отгоре Clear Formatting.

След изчистване на форматирането изчислете текста и ще видите, че няма разминаване в символите межу показанията на MS Word и OOo Writer.