Актуални новини

Тук ще намерите актуални новини от областта на езиковите преводи, както и новини, свързани с портала myOP и агенция за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи”. Освен местни новини, ще бъдат публикувани и световни новини.

Актуални новини

В раздел „Актуални новини“ ще намерите актуални новини от областта на езиковите преводи, както и новини, свързани с портала myOP и агенция за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи”. Освен местни новини, ще бъдат публикувани и световни новини.

Настройване на терминологичен речник в Multiterm 5, 6 и 7

Настройване на терминологичен речник в Multiterm 5

 1. Отидете в папката MT5 и натиснете два пъти върху файла на MultiTerm (*.mtw).
 2. Отидете във File > Open Termbase… .
 3. Изберете файла *.mtw и натиснете Open.
 4. Натиснете Yes, ако ви попита за достъп до речника в режим exclusive.
 5. Отидете във File > Import… .
 6. Натиснете OK и изберете файла за импортиране *.txt в папката MT5.
 7. Натиснете Yes, когато поиска да създаде файл за дневник (log file).
 8. Отидете във File > Create Fuzzy Index и натиснете Yes.

Multiterm 6 или по-нов

 1. Стартирайте MultiTerm и изберете Termbase > Create Termbase… .
 2. Изберете папка, в която речникът да бъде създаден, и натиснете OK.
 3. Следвайте магьосника и изберете Load an existing termbase definition file.
 4. Отидете до файла *.xdt в папката MT7 и натиснете Open.
 5. Натиснете Next и дайте описателно име на терминологичния речник.
 6. Изберете Next >, Next >, Next >, Finish.
 7. Сега имате създаден речник. Но все още трябва да импортирате данните във речника.
 8. Отидете в Termbase > Import Entries… .
 9. Натиснете на Process и отидете до файла xmlв папка MT7.
 10. Изберете Fast import и натиснете Next >, Next >, Next >, Finish, OK.

Активиране на разпознаване на термините във Workbench

 

 1. Стартирайте Workbench.
 2. Отидете в Options > Term Recognition Options… .
 3. Изберете версията на MultiTerm, която имате инсталирана – или MultiTerm 5, или MultiTerm 7.
 4. Ако изберете MultiTerm 5:
  • Натиснете на Browse и намерете файла за MultiTerm Database (*.mtw).
 5. Ако изберете MultiTerm 7:
  • Натиснете Browse.
  • Натиснете бутона Add Termbase.
  • Изберете правилния локален речник и натиснете OK три пъти.
 6. Прозорецът за разпознаване на термини (Term Recognition) ще се появи в дясната страна на Workbench.

Използване на разпознаване на термините във Workbench

Когато започнете да превеждате и откриете термин, който е въведен в речника, той ще се появи във прозореца за разпознаване на термини. Можете да въведете термина във вашия превод като използвате червените стрелки в лентата с инструменти на Trados.

За повече указания за разпознаване на термините във Workbench вижте статията „Инструкции за работа с Традос 2007“.