Създаване на филтър за превод на .ini езикови файлове

Файловете .ini в някои програми се използват за езикови файлове, например Joomla!. Всеки нов ред е отделен запис и започва с програмен таг, следва знак равно и тогава е текстът за превод. Това означава, че всеки сегмент за превод започва след първия знак равно (=) и завършва с нов ред.

 1. Отворете Trados и от горното меню изберете Tools / Options.
 2. Отидете на File Types и в дясната част на прозореца натиснете на бутона New.
 3. Изберете тип Regular Expression Delimited Text и натиснете OK.
 4. Задайте име и опишете новия филтър. Когато попълните необходимите полета, запишете.
 5. Във File Types отидете на току що създадения филтър и отворете Structure Pattern.
 6. В полето Opening pattern въведете знак равно – „=“.
 7. В полето Closing pattern въведет знак долар – „$“.
 8. Уверете се, че опцията Multiline не е избрана и натиснете на бутона Add.
 9. Запишете промените с бутон OK.

Сега можете да  превеждате езикови файлове в .ini формат.

Езикови правила в българския език

В раздел „Езикови правила“ ще бъдат публикувани основните правила за правопис в българския език. Правилата ще бъдат предадени накратко, с примери, където е уместно. Целта на този раздел е лингвистите да имат възможност да опреснят знанията си по правопис на български език.

Програми за превод

В раздел „Програми за превод“ ще се представят програми, които помагат в процеса на превод. За най-използваните програми – Trados, Transit, Wordfast и др., ще има инструкции за работа и статии с възможни решения на чести проблеми. Потребителите ще имат възможност да задават въпроси, свързани с работния процес, а нашият екип ще отговаря на тях.

Инструкции за работа с Традос Студио 2009

1. Създаване на проект

На стъпка 3 се избират файлове или цяла папка.

Създава се памет или се използва вече готова.

Анализиране на файловете – Analyse Only

2. Анализ – в полето Totals има Characters total.

3. Добавяне на още файлове

 • Отидете на Files.
 • Изберете проекта.
 • Изберете изходния език на проекта от менюто в ляво.
 • Натиснете десния бутон на мишката върху десния прозорец и добавете файловете или папката с файловете.
 • Подгответе файловете за превод – в меню Projects изберете Batch Tasks и там Prepare.
 • Анализирайте файловете – в меню Projects изберете Batch Tasks и там Analyse Only.