Работа на хонорар

Чрез Интернет портала myOP можете да кандидатствате за работа на хонорар като преводач, редактор и/или коректор в агенция за онлайн бизнес преводи „Онлайн преводи”. В раздел „Работа на хонорар“ ще намерите всички необходими документи за кандидатстване и подробни указания за целия процес.