Как се превеждат XML файлове

1. Ако сте получили TTX файл

Всичко, което ви трябва е .ini файла, който сте получили заедно с TTX. Трябва да сте го получили от агенцията.

Сложете го в същата папка, в която се намира TTX файла. Отворете XML файла с TagEditor. Изберете .ini файла, когато програмата попита за него.

2. Ако имате само XML файл

Отворете XML файла с TagEditor. Програмата ще ви попита за .ini файл. Изберете New и използвайте XML файла, който имате. Програмата ще прочете всички тагове в XML файла и ще създаде .ini файл. Поставете .ini файла в същата папка, в която се намира TTX файла. Изберете го, когато програмата попита за него.