Полезни връзки

Тук ще намерите връзки към други Интернет страници с полезно съдържание в следните направления:

 • правила за правопис;
 • онлайн речници;
 • специализирани онлайн списания;
 • форуми;
 • други Интернет страници с полезно съдържание за работния процес на преводачи, редактори и коректори.

Функцията „Полезни връзки” позволява Вие също да добавяте своите любими и често използвани връзки. По този начин, те ще бъдат винаги лесно достъпни за Вас от всяко една компютърна станция, която ползвате за достъп до Интернет. Съхранявани в myOP, няма опастност Вашите връзки да бъдат изтрити или загубени при преинсталиране на Интернет браузъра Ви. Освен това Вие ще ги споделите с другите потребители на портала, спомагайки по този начин за развитието на общността на професионалните преводачи.

За да добавите нова връзка, натиснете тук. Изберете категория, поставете връзката и напишете кратко описание. След проверка и одобрение на връзката, тя ще бъде публикувана.

Как да кандидатствате като редактор

За да кандидатствате като редактор, трябва да има обявени свободни позиции. Моля, проверявайте раздел „Свободни позиции”.

За да кандидатствате като редактор, трябва първо да кандидатствате като преводач. За повече информация, моля, прочетете статията „Как да кандидатствате като преводач”.

Одобрените кандидати ще получат примерен превод, който трябва да редактират и да попълнят „Формуляра за оценка на превод”.

Работен процес

Тук ще намерите информация за процеса на работа в агенция „Онлайн преводи”.

В „Документи” ще намерите всички необходими документи, свързани с работния процес. Всички документи в този контейнер са достъпни след регистрация и само за преводачите, получили над 8 точки на входящия превод.

Във „Въпроси и отговори” ще намерите подробна информация за целия работен процес. Тази категория е достъпна само за регистрирани потребители.

 

Кандидатстване за работа на хонорар

Тук можете да кандидатствате за работа като преводач на свободна практика в агенция „Олтранс”.

В „Документи за кандидатстване” ще намерите всички необходими документи за кандидатстване. Файловете в този контейнер са достъпни след регистрация. Достъп до файловете в този контейнер имат само регистрирани потребители. За да получите достъп, моля, регистрирайте се от тук.

В „Примерни текстове за превод” ще намерите кратки текстове за входящ превод, разделени по езици и области. Всеки кандидат-преводач преминава през входящ превод на примерен текст, за да оценим правилно неговите качества. Файловете в този контейнер са достъпни след регистрация.

„Въпроси и отговори” е директна връзка към категория „Кандидатстване за работа”. Тук ще намерите подробна информация за целия процес на кандидатстване.

Връзките в меню Работен процес в Олтранс” предоставят информация относно работния процес в агенция „Олтранс”.

Как да попълните Клетвената декларация

Изтеглете „Клетвената декларация” от раздела „Документи, свързани с работния процес” във файловата директория и я разпечатайте в един екземпляр.

Попълнете я последователно, като най-напред попълните личните си данни, след което за всеки език, който владеете, посочете съответните документите, удостоверяващи това. В декларацията е направено място за два езика. Ако Вие владеете повече от два езика, създайте нова подточка като копирате празна подточка, за да добавите нов език.

В точка VIII, както ще видите, е предоставено място за Вашия подпис. Тъй като тази декларация е необходимо да се завери пред нотариус, Вие трябва да се подпишете собственоръчно на това празно място пред Нотариуса, който ще завери Вашата „Клетвена декларация”. 

След като попълните и заверите нотариално декларацията, изпратете ни я по пощата, заедно с останалите документи. Нашият адрес можете да намерите тук.

Как да попълните Декларацията за кандидатстване

Изтеглете „Декларацията за кандидатстване за одобрение като преводач на свободна практика” от раздела „Документи за кандидатстване” във файловата директория и я разпечатайте в един екземпляр.

Попълнете данните, които декларацията изисква, и я подпишете собственоръчно.

Тази декларация се попълва когато попълвате „Въпросника за кандидат-преводачи”. След като бъдете одобрен като преводач към нашата агенция, изпратете ни я заедно с останалите документи.

Основни правила за добавяне на ново съдържание

Основни правила:

 1. Пишете на кирилица и спазвайте правилата за правопис в българския език.
 2. Добавяйте статия само в съответната секция и категория. Неправилно добавените статии ще бъдат премествани. Добавянето в правилната секция и категория ще позволи Вашата статия да бъде максимално бързо редактирана и публикувана.
 3. Заглавието на статията трябва да е съобразено с начина на изписване на другите заглавия в съответната секция и категория.
 4. Текстът на статията трябва да е написан с обръщение към читателите в уважителна форма – второ лице, множествено число, с главна буква. Например, Вие, Вас, Ваш, Ви и т.н.
 5. При цитиране на заглавие в заглавие на статия, запишете заглавието с главна буква, без кавички.
 6. При цитиране на заглавие в основния текст на статия, запишете заглавието с главна буква в кавички.
 7. Стандартните кавички в българския език са отварящи долни двойни завъртяни кавички („) и затварящи горни двойни завъртяни кавички (”). Поставянето им става като натиснете на бутона „Ω” от третата редица на HTML редактора, намиращ се точно над полето за писане на текст. Кавичките се намират по средата на втория ред от символи, като първо е символът за затварящи горни кавички и след един символ и символът за отварящи долни кавички.
 8. Когато се споменава Интернет порталът myOP – може просто да се нарича myOP.

Редактиране на преводи в PDF файлове

Необходими функции

 • повдигане на текст (Highlight Text) и
 • добавяне на коментар/бележка (Add note/comment).

Тези функции са налични в Adobe Reader 10 и нагоре и във Foxit Reader. И двете програми са безплатни.

Инструкции

 1. Отбележете грешния текст като го повдигнете (Highlight Text).
 2. Поставете до маркирания текст бележка/коментар с правилния текст (Add note/comment).
 3. Не поставяйте излишна информация в бележките/коментарите, а само правилния текст, освен ако инструкциите към проекта не изискват друго.
 4. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 5. Върнете редактирания PDF файл и формуляра за проверка на превода.

Редактиране на преводи в Традос

Редактиране  на преводи в Традос 2006/2007

Тези инструкции се използват при редактиране на TTX файлове през Tag Editor.

 1. Отворете паметта в Workbench и отворете файла в Tag Editor.
 2. Прегледайте всички нови сегменти. Това са сегментите, които не са със 100% съвпадение от паметта.
 3. Направете необходимите промени.
 4. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 5. Върнете редактирания TTX файл, обновената памет и формуляра за проверка на превода.

Редактиране  на преводи в Традос 2009/2011

 1. Отворете файла с функцията Open for Review.
 2. Уверете се, че функцията за проследяване на промените е включена (така е по подразбиране).
 3. Прегледайте всички нови сегменти. Това са сегментите, които не са със 100% съвпадение от паметта.
 4. Направете необходимите промени.
 5. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 6. Върнете редактирания SDLXILL файл, обновената памет и формуляра за проверка на превода.

Редактиране на преводи в Word

Необходими инструменти:

При редактирането на преводи в Word (.doc, .docx, .rtf) е задължителна употребата на функцията за проследяване на промените (Track changes). Тази функция записва промените, нанесени от редактора върху текста.

За да активирате функцията за проследяване на промените (Track changes):

 • Ако използвате Open Office или Libre Office: Edit > Changes > Record;
 • Ако използвате MS Office 2003: Tools > Track Changes > Record;
 • Ако използвате MS Office 2007/2010: Review > Track Changes > Record.

 

Редактиране на превод в Word с оригинал в PDF или картинка

 1. Уверете се, че функцията за проследяване на промените е включена.
 2. Сравнете изходния и целевия текст като използвате оригиналните файлове и нанесете необходимите поправки в текстовия документ.
 3. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 4. Върнете редактирания файл и формуляра за проверка на превода.

 

Редактиране на превод в Word след Традос 2007

Файловете, които се превеждат с Традос 2007 в Word, са двуезични. Всеки сегмент в началото започва с къдрава скоба, нула и триъгълна скоба „{0>“ и завършва с триъгълна скоба, нула и къдрава скоба „<0}“. Сегментите са двуезични като първо е изходният, а после и целевият текст, разделени с триъгълни и къдрави скоби и цифра. Разделителните скоби са в лилав цвят с по-малък шрифт.

 1. Уверете се че виждате разделителните скоби и изходния текст. Ако виждате само целевия текст, включете скритите символи (бутона с огледална главна буква Р):
  • Ако използвате Open Office: View > Non-printing characters и Tools > Preferences > OpenOffice.org Writer > Formatting aids > Show hidden text.
  • Ако използвате Libre Office: View > Non-printing characters (Ctrl+F10) и Tools > Options > Libre Office Writer > Formatting aids > Hidden text.
  • Ако използвате MS Office 2003: .
  • Ако използвате MS Office 2007/2010:
   • Натиснете на бутона Home > Paragraph > Show/Hide All, Начало > Абзац > Покажи всички (Ctrl+*).
   • Отбележете File > Options > View > Hidden text, Файл > Опции > Покажи > Скрит текст.
 2. Правете промените само в целевия текст, така че да не изтривате разделителните скоби и вашите поправките да не приемат форматирането на разделителните скоби. Ако вашите поправки в началото или в края на сегмента приемат форматирането на разделителните скоби, използвайте следния трик:
  • Поправки в началото на сегмента: въведете промяната след първия знак в сегмента.
  • Поправки в края на сегмента: въведете промяната преди последния знак в сегмента.
 3. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 4. Върнете редактирания файл и формуляра за проверка на превода.